best jokes in telugu
Jokes

Best jokes in telugu

మూడవ తరగతి చదువుతున్న కుర్రాడుమేడం ని తెగ ఇబ్బంది పెడుతున్నాదు. “మేడం నా అక్కయ్య నాల్గవ తరగతిలో చదువుతుంది. నేను తనకన్నా తెలివైనవాణ్ణి. కాబట్టి నన్ను కూడ నాల్గవ తరగతిలో చేర్చండి” అనేది వాడి వాదన. విసిగి పోయిన మేడం కుర్రాడి గోల భరించలేక వాడిని ప్రిన్సిపాల్ చేంబర్ కి తీసుకెళ్ళింది. జరిగిందంతా విన్న తరువాత ప్రిన్సిపాల్ కుర్రాడికి చిన్న పరీక్ష పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.”3 3 ఎంత?” అడిగాడు ప్రిన్సిపాల్. “ఆరు” జవాబిచ్చాడు కుర్రాడు. “6 6 […]

news disctrics in ap
National Politics

New Districts in andrapradesh

One of the richest state of India is Andhra Pradesh located in the southeastern part of the subcontinent. It is bounded by the Indian states of Karnataka to the southwest and west, Tamil Nadu to the south, Telangana to the northwest and north, and Odisha to the northeast. The eastern boundary is a 600-mile (970-km) […]